Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Kemikalier Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Det kommunala miljöarbetet styrs till stor del av var det finns pengar att söka och stöd som Klimp, Energieffektiviseringsstödet och Klimatklivet har varit viktiga för många kommunala miljöprojekt. Men när det gäller lokalt arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det svårt att hitta extern finansiering, skriver organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer i skrivelsen.

För att slippa stora framtida kostnader för samhället är det viktigt att arbeta förebyggande med att minska riskerna med farliga kemiska ämnen. Här måste kommunerna engageras.

Enligt organisationerna bakom skrivelsen saknas det idag kompetens inom kemikalieområdet på många nivåer, bland annat i kommunerna och på länsstyrelserna. Det saknar också goda exempel på lokalt och regionalt arbete att inspireras av. Staten måste skjuta till mer resurser som kan användas så att kommunerna kan satsa på Giftfri miljö, menar organisationerna.

Läs hela skrivelsen här: 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.