Sverige väljs som ordförande för världens största klimatfond

Klimat Sverige väljs tillsammans med Nicaragua till medordförande i Gröna klimatfondens styrelse under 2018. Fonden som etablerades vid klimatmötet i Cancún 2010, är den enskilt största klimatfonden i världen.

Sverige väljs som ordförande för världens största klimatfond
Nasa

Sverige tillhör de sex största givarna i fonden och är den enskilt största givaren per capita. Ambassadör Lennart Båge har utsetts till att leda arbetet med Sveriges medordförandeskap.

Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF) förväntas spela en central roll för genomförandet av Parisavtalet och i mobiliseringen av ländernas klimatfinansieringsåtagande, om 100 miljarder US-dollar årligen i finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländer.

Bakgrund inom utrikesförvaltningen

Ambassadör Lennart Båge har en mångårig karriär i den svenska utrikesförvaltningen som bland annat ambassadör och enhetschef för multilateralt utvecklingssamarbete.

Han var kanslichef för Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC mellan åren 1980 och 1989, chef för den internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD mellan åren 2001 och 2009.

Regeringen finansierar det svenska medordförandeskapet med 2 800 000 kronor, vilket ska täcka kostnaden för medordföranden och en medarbetare till honom under 2018.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.