Sverige topp tre i innovationer

Sverige hamnar i toppskiktet i en ny global ranking av hur bra olika länder är på att främja miljöinnovation. Bäst i världen är Danmark, följt av Israel, Sverige, Finland och USA.

Det visar en ny rapport av WWF och Cleantech Group.

– Att främja nyföretagande och tillväxtföretag med miljöinnovationer kommer att bli allt viktigare för ländernas konkurrenskraft på den internationella arenan, säger Stefan Henningson, klimatexpert på WWF.

Den nya rapporten Coming Clean: The Global Cleantech Innovation Index 2012 rankar länderna som har de bästa och sämsta förutsättningarna för att främja miljöinnovationer.

Med hjälp av 15 kriterier som kopplas till hur miljöinnovationer uppstår, kommersialiseras och växer har 38 länder utvärderats i relation till deras BNP. Resultatet visar på ländernas nuvarande förutsättningar att vara med i utvecklingen av miljöinnovationer de kommande 10 åren.

USA rankas femma och leder satsningen på innovativ miljöteknik på många områden. Landet har den största offentliga budgeten för forskning och utveckling på området, störst antal nystartade miljöteknikföretag och investerare samt störst tillgång till riskkapital.

De fyra topprankade länderna, Danmark, Israel, Sverige och Finland, är länder med små ekonomier som är bas för mycket innovativ miljöteknik men har svårt med övergången till tillväxtföretag. Det krävs nya grepp och samarbete med de stora ekonomierna för att kompensera bristen på finansiering och stora hemmamarknader. Trots den framskjutna positionen tappar Sverige mark mot omgivningen när det gäller miljöteknikens tillväxt i ekonomin.

– Effektiva och förnybara lösningar är avgörande i kampen mot den globala uppvärmningen. Att skala upp miljöteknik är Sverige akilleshäl. Inför regeringens forsknings- och innovationsproposition krävs satsningar på att få ut innovationer på marknaden som kan växa och lösa miljöproblem, säger Stefan Henningsson.

Kina är bäst i världen på detta och därmed viktig strategisk samarbetspartner för många länder som vill växa inom miljöteknikområdet.

Indien kommer på 12:e plats och Kina på 13:e plats i rankingen. Deras starkaste sidor är att de är duktiga på miljöteknikproduktion och kommersialisering. Kina har också haft hälften av världens alla börsintroduktioner när det gäller miljöteknik sedan 2009 vilket betyder att de får in stora mängder kapital i sektorn.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.