Sverige slipper räkna utsläpp från Nord Stream

Klimat Gasläckan i Nord Stream gjorde att Sveriges utsläpp för 2022 ökade. Men nu ändrar sig Naturvårdsverket, vilket innebär att Sverige inte behöver räkna med läckaget i klimatrapporterna till EU och FN.

Sverige slipper räkna utsläpp från Nord Stream
Sverige behöver inte räkna utsläppen från Nord Stream som inträffade hösten 2022, enligt en ny rättslig bedömning. Foto: Adobe Stock.

Hösten 2022 upptäcktes gasläckage i Nord Stream 1 och 2. Utsläppen inträffade delvis inom Sveriges ekonomiska zon och orsakade för svensk del en utsläppsökning med 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt Naturvårdsverkets siffror.

I november meddelade myndigheten att utsläppen från gasläckan ska ingå i Sveriges klimatrapportering till EU och FN. Men efter en ny rättlig utredning, genomförd av Sveriges jurisdiktion, backar Naturvårdsverket från sin tidigare bedömning.

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att Sverige, enligt FN:s havsrättskonvention, inte har någon ”jurisdiktion över rörledningar för transport av fossilgas inom den exklusiva ekonomiska zonen”.

– Den rättsliga utredningen som nu genomförts har gett oss ny kunskap och tydliggör hur vi ska tolka FN:s rapporteringsriktlinjer och rapportera Sveriges utsläpp till EU i mitten av januari, säger Anna-Karin Nyström, chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Senast på måndag ska alla EU-länderna rapportera in preliminär utsläppsstatistik för tidsperioden 1990-2022 till EU. Då kommer alltså utsläppen från Nord Stream inte att behöva räknas med i statistiken.

När Naturvårdsverket i december förra året publicerade statistik över Sveriges territoriella utsläpp 2022 visade siffrorna att utsläppen ökade med 7 procent jämfört med 2021. Om läckagen inte hade räknats in i statistiken, hade siffrorna visat på att Sveriges utsläpp för 2022 minskade med 5 procent jämfört med 2021.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.