Sverige omkört i hållbarhetsrankning

Hållbarhetsredovisning De svenska företag som hållbarhetsrapporterar gör det bra, men andra länder i världen har kommit i kapp oss.

Hela 71 procent av världens 4 100 största företag ger ut separata hållbarhetsrapporter eller rapporterar särskilt om hållbarhet i sina årsredovisningar. Det är en ökning med 7 procentenheter från förra undersökningen 2011.

För Sverige är motsvarade siffra 79 procent, en ökning med 7 procentenheter. Sverige kommer på 16 plats på hållbarhetstoppen, efter länder som Danmark och Frankrike. Där har reglering gjort att nära nog alla större företag hållbarhetsrapporterar. Det visar KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting som kartlägger de 100 största företagens hållbarhetsredovisning i 41 länder.

Åse Bäckström, ansvarig för hållbarhetsrådgivning på KPMG Sverige kommenterar resultatet i ett pressmeddelande:

– Det finns numera många länder där fler företag hållbarhetsrapporterar än i Sverige, men nivån hos de svenska företagen som redovisar står sig väl internationellt.

GRI betraktas som standard

Studien visar att GRI (Global Reporting Initiative)är det mest använda ramverket för hållbarhetsrapportering globalt. Idag redovisar 78 procent av de rapporterande företagen enligt GRI, en ökning med 9 procentenheter från 2011. Sverige hör till de länder där flest företag (91 procent) rapporterar enligt GRI:s riktlinjer. I exempelvis Danmark rapporterar mindre än hälften av storföretagen enligt GRI.

Integrerad rapportering ökar

Integrerad rapportering, IR, ökar kraftigt. 2008 inkluderade bara fyra procent av företagen hållbarhetsinformation i årsredovisningen, i år gör 51 procent det. Men kvaliteten på IR-rapporteringen kan diskuteras. Bara 10 procent av företagen säger att de har en verkligt integrerad redovisning.

– Den integrerade rapporteringen kommer att revolutionera företagens externa rapportering, men IR är inte samma sak som en utvecklad hållbarhetsredovisning. Den integrerade redovisningen syftar till att visa effekterna av företagets arbete med att skapa värde, på kort- och lång sikt, och möter delvis andra behov än en hållbarhetsredovisning, säger Åse Bäckström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.