Sverige och Norge i cleantech-samarbete

Att stärka konkurrenskraften för svensk och norsk miljöteknik. Det är tanken bakom ett norskt-svenskt samarbete mellan Exportrådet, Tillväxtverket, Innovasjon Norge och Norsk-svensk Handelskammer. Med samarbetet ska företag få en plattform där de kan nätverka med möjliga affärspartners, kunder och investerare.

I samarbetet ingår dessutom satsningsbidrag för gränsöverskridande projekt och cleantechexport, detta kommer att administreras av Exportrådet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.