Sverige och Kina leder standardarbete om förpackningar

Att minska mängden förpackningsmaterial, reducera förpackningars miljöpåverkan och underlätta återvinning. Det är syftet när Sverige och Kina ska leda arbetet med globala standarder inom förpackningar och miljö.

Europa har redan fungerande standarder som producenterna utgår ifrån, men nu vill man att de tuffa kraven ska gälla i hela världen och därav kommer uppdraget från den globala standardiseringsorganisationen ISO.

– Det är väldigt roligt att vi i Sverige nu får chansen att driva dessa frågor globalt. Att arbetet sker i nära samarbete med Kina, en starkt växande ekonomi med stora miljömässiga utmaningar framför sig, ökar våra möjligheter att ta fram standarder som verkligen bidrar till att minska förpackningars miljöpåverkan, säger Anders Linde från Rexam, en av initiativtagarna tillsammans med Tetrapak.

Han menar också att globala, enhetliga standarder underlättar handel, kortar ledtider och effektiviserar tillverkningen.

Första möte i december

Det internationella arbetet utgår från befintliga europeiska standarder på området och de gemensamma asiatiska riktlinjerna som finns. Projektet har just godkänts av ISO och det första mötet hålls i Stockholm den 10-11 december. Projektet är öppet för alla intresserade företag och organisationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.