Sverige når inte sina miljömål

Det är svårt, eller direkt omöjligt, att nå nio av de sexton nationella målen för miljökvalitet, enligt en utvärdering från Miljömålsrådet. De vill ha nya styrmedel och att det satsas mer pengar på att lösa problemen.

Miljömålsrådet lämnade i dag över sin rapport ”Miljömålen – nu är det bråttom!” till miljöminister Andreas Carlgren. Bakom rapporten står sjutton statliga myndighetschefer. Rapporten ligger till grund för regeringens miljömålsproposition som presenteras i början av 2009.

Av de totalt 16 nationella mål för miljökvalitet som ska vara uppnådda till 2020 är det svårt eller direkt omöjligt att uppfylla nio av dem. För flera av dem brådskar det om de ska kunna nås inom överskådlig framtid eller överhuvudtaget. Endast ett av de sexton svenska miljökvalitetsmålen kommer att kunna uppnås till 2020, det är skyddet av ozonskiktet.

Måste satsa

Miljömålsrådet kommer med flera hundra förslag på vad regeringen och samhället kan göra. Det handlar om att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion och att genomföra satsningar på bättre miljöanpassad infrastruktur. Bland annat föreslår de flera styrmedel för att få en effektivare energianvändning i samhället. De pekar också på livsmedels- och byggsektorns stora miljöpåverkan och menar att resurseffektiviteten bör öka här. Bland annat kan man minska svinnet i livsmedelskedjan och öka möjligheten till återanvändning och återvinning, framförallt inom bygg-, fastighets- och anläggningssektorn.

Totalt kommer förslagen att kosta staten cirka 5–10 miljarder kronor extra per år beroende på hur styrmedlen utformas. Kostnaden för hela samhället blir ytterligare 20 miljarder kronor. Men det är billigare än att inte göra något alls, konstaterar Miljömålsrådet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.