Sverige leder slaget om Östersjön

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i Östersjösamarbetet Helcom. Övergödningen är ett faktum, men konkreta åtgärdsplaner saknas, enligt WWF.

För någon dag sedan avslutades miljöministermötet i Moskva och ordförandeskapet till Sverige överlämnades ceremoniellt.

– Sverige tar nu ledningen i arbetet för Östersjöns miljö. Sveriges nationella plan för att minska övergödningen och vidta andra åtgärder för att klara miljön i och runt Östersjön har tydliga mål som lever upp till de åtaganden vi har, säger miljöminister Andreas Carlgren i Moskva.

Förra gången Östersjöländernas miljöministrar träffades, i Krakow 2007, kom de överens om en aktionsplan för Östersjön. Det innebar att varje land skulle presentera nationella åtgärder med konkreta mål och tidsplaner vid mötet i Moskva.

Men enligt Lennart Gladh, Östersjöexpert på WWF, var de planer som presenterades ofullständiga eller kom in för sent. Tyskland presenterade inte någon plan alls. Och istället för ett förbud mot fosfater i tvättmedel, som var tanken, föreslås det att de ska fasas ut först 2015. När det gäller maskindiskmedel blir det ett frivilligt förbud.

– Polen och Estland har inget fosfatintresse och dessutom kan det komma att bli en EU-lag om förbud mot fosfater redan 2012, så detta är bara spel för gallerierna, säger Lennart Gladh och frågar sig hur Helcom ska kunna utvärdera något när de möts nästa gång om inga nationella planer finns idag.

Han påpekar även att Sverige fick vika sig på vissa punkter, bland annat i jordbruksfrågan, och att ordförandeskapet inte blir en lätt uppgift för Sverige.

Hänger på Ryssland

Sverige har redan tagit bort fosfater i tvättmedel och förbjudit fosfater i maskindiskmedel och enligt Andreas Carlgren ska Sverige fortsätta visa vägen. Men han påpekar också att man ställer lika höga krav på att andra länder vidtar samma åtgärder.

Att Ryssland vidtar åtgärder i Kaliningrad där man släpper ut orenat avlopp direkt ut i havet är viktigt för Sverige. Det är nämligen den enskilt största utsläppskällan i Östersjön. Nu pågår första steget för byggandet av ett reningsverk.

Klimatförändringen hotar

Men även klimatförändringen hotar Östersjön. Forskning har länge varnat för att små förändringar av salthalten kan rubba ekosystemet kraftigt, men utgångspunkten har varit att ett varmare klimat ökar avrinningen och minskat salthalten. Nu visar ny forskning från Göteborgs universitet att effekten kan bli den motsatta.

Forskarna har studerat 500 års klimatdata och historiskt sett har varma perioder inneburit mindre färskvatten i Östersjön vilket ökat salthalten.

– Vi har studerat hur förändringarna har varit de senaste femhundra åren, och det är inte samma sak som att förutsäga vad som sker de kommande femhundra åren. Men det finns anledning att tro att framtidens värmeperioder beter sig på liknande sätt som de gjort historiskt, säger Daniel Hansson vid Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.