Sverige ledare inom plasthantering – tillhör ”avfallsfrälsarna”

Plast En nyligen publicerad rapport placerar Sverige bland de ledande länderna när det gäller mängden genererat plastavfall och landets effektivitet i att hantera det.

Sverige ledare inom plasthantering – tillhör ”avfallsfrälsarna”

Enligt en nyligen publicerad rapport rankas Sverige som en av ”avfallsfrälsarna”, i motsats till USA som kategoriseras som ”överlastare” och Thailand som tillhör ”de giftiga exportörerna”.

Rapporten ”Plastic Overshoot Day” görs av Environmental Action och markerar den tidpunkt då mängden genererat plastavfall överstiger världens kapacitet att hantera det. År 2023 beräknas den globala Plastic Overshoot Day inträffa den 28 juli. Varje land har sin egen Plastic Overshoot Day, som bestäms av mängden plastavfall som genereras och landets förmåga att hantera det.

I Sverige infaller denna dag den 26 december. Men för flera andra länder har datumet redan passerat. Enligt rapporten har vi en extremt låg felhanteringsindex för avfall, endast 1,49 procent. Bland alla länder i världen har Sverige den sjätte senaste Plastic Overshoot Day-dagen.

Landarketyper

För att underlätta målinriktade och effektiva lösningar presenterar rapporten tio landarketyper. Dessa arketyper möjliggör profilering av länder baserat på faktorer som lokal plastkonsumtion per person, import- och exportvolymer av avfall samt landets förmåga att hantera avfall.

Landarketyperna är bland annat ”transaktörerna”, ”självförsörjarna”, ”överlastarna”, ”de giftiga exportörerna”, ”avfallsfrälsarna”, och ”de selektiva exportörerna”.

Sverige faller under ”avfallsfrälsarna” som enligt rapporten definieras enligt följande:

”Avfallsräddarna har måttliga plastkonsumtionsnivåer och hanterar sitt avfall relativt bra. Dessa länder har ett övergripande positivt inflytande på den globala avfallskrisen och tar ansvar för att hantera avfall från andra länder utöver sitt eget”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.