Sverige kan bromsa EU-lag om naturrestaurering

Biologisk mångfald Igår röstade Sveriges riksdag med stöd av S, M, SD, C och KD för att stoppa EU:s lag om att restaurera natur. Riksdagen menar att det lagförslag som EU har lagt fram, och som är en del av EU:s gröna giv, petar för mycket i svensk skogspolitik. WWF beklagar beslutet.

Sverige kan bromsa EU-lag om naturrestaurering
Skogsfrågan är i hetluften när EU vill lagstifta om naturrestaurering. Foto: Adobe Stock.

Bakom beslutet ligger den så kallade subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprincipen. Den bygger på att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, utöver de områden där EU har exklusiv befogenhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Gårdagens extrainsatta omröstning som ägde rum i miljö – och jordbruksutskottet handlade om huruvida EU:s naturrestaureringslag – som kommissionen lade fram i juni 2022 och är en viktig del i EU:s gröna giv – strider mot subsidiaritetsprincipen. Detta då EU och medlemsländerna delar befogenhet i frågan.

Omröstningen resulterade i att S gick samma linje som oppositionen och röstade för att stoppa EU:s rätt till att lagstifta inom området.

WWF: ”En mycket riskabel politik”

Världsnaturfonden WWF beklagar omröstningens slutresultat och menar att det kan leda till att Sverige blir en bromskloss för naturrestaurering.

– Fastlåsningen kring den förda linjen i skogspolitiken riskerar nu än en gång att påverka bevarandet av all typ av natur i hela unionen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF i en kommentar.

WWF menar att en restaureringslag på EU-nivå är nödvändig för att bekämpa gränsöverskridande hot mot miljön och naturen och för att tackla förlusten av biologisk mångfald.

– Förutom att beslutet är mycket negativt för naturen så befäster det bilden av att Sverige är ett kompromisslöst nejsägarland i EU. Det är en mycket riskabel politik när Sverige i vår ska vara ordförande i EU, då uppgiften är att få medlemsstaterna att finna kompromisser i för dem känsliga frågor, säger Gustaf Lind.

Pekar på den nationella självbestämmanderätten

I ett så kallat motiverat yttrande listar risdagen skälen till beslutet. De menar bland annat att EU:s förslag medför en detaljreglering när det gäller jordbrukets markanvändning och skogliga frågor. ”Dessa frågor tillhör den nationella beslutanderätten” skriver de och betonar särskilt att det nationella självbestämmandet när det kommer till skogspolitiken behöver värnas.

Samtidigt understryker de att de anser att det är nödvändigt med gemensamma insatser på EU-nivå för att återställa ekosystem, bland annat för att återställa havsmiljön.

Tre partier motsäger sig beslutet

V, L och MP motsäger sig däremot beslutet. I en reservation till riksdagsbeslutet listar de fördelarna med EU:s lagförslag.

Bland annat skriver de att ”lagförslaget är en viktig milstolpe när det gäller att vända både förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna, med potential att få en verklig effekt i den skala som krävs om det genomförs i tid och på ett väl genomtänkt sätt”

Riksdagen ska nu lämna in sitt yttrande till ordföranden i Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen. Om tillräckligt många medlemsländer delar Sveriges ståndpunkt måste EU-kommissionen ompröva, ändra eller dra tillbaka sitt förslag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.