Sverige initierar standardprojekt för fasta biobränslen

Användningen av fasta biobränslen ökar. Det är bakgrunden till ett svenskt initiativ till ett globalt standardiseringsprojekt. Intresset för internationella standarder inom fasta biobränslen är stort.

Sverige har via SIS, Swedish Standards Institute, i flera år lett arbetet på Europanivå och tar nu också ett initiativ till ökad global samverkan och globala standarder. Med gemensamma standarder underlättas både handeln med, och användningen av, fasta biobränslen över hela världen.

Användningen av fasta biobränslen ökar och med globala standarder skulle utvecklingen gå ännu fortare. Globala standarder ger ett gemensamt synsätt och en gemensam terminologi och underlättar på så sätt handel både med fasta biobränslen och nödvändig utrustning. Flera länder har sagt sig ha ett behov av gemensamma standarder på området, bland dem stora länder som Kina, Brasilien, USA och Kanada.

SIS, Swedish Standards Institute, har med stöd av Energimyndigheten och Elforsk lämnat in en ansökan till den globala standardiseringsorganisationen ISO om ett globalt projekt inom fasta biobränslen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.