Sverige har fått en klimatlag

Klimat Riksdagen har antagit en lag som ska se till att Sverige bedriver en långsiktigt hållbar klimatpolitik. Bara Sverigedemokraterna röstade nej.

I februari i år presenterade regeringen ett klimatpolitiskt ramverk, där klimatlagen var en av tre delar. Tillsammans med nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd ska lagen utgöra grunden för arbetet med att hindra den globala uppvärmningen och säkerställa att våra politiker tydligt redovisar hur arbetet går.

Miljöorganisationer och lobbygrupper hyllar den nya klimatlagen. Enligt den gröna tankesmedjan Fores är den ”världens mest ambitiösa och bredast förankrade”.

– Sverige har bestämt sig för att bli världsledande i klimatomställningen, och en global helpdesk för transportsektorns skifte från fossilt och slösaktigt till förnybart och effektivt. Det är en glädjens dag för Sverige, för näringslivet och för klimatet, säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

Sveriges klimatpåverkan ska minska med 63 procent till 2030 och 85 procent till 2045, jämfört med 1990. Transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med år 2010.

Näringslivets miljöpolitiska organisation, Hagainitiativet, ställer sig bakom det nya ramverket, som de tror kommer gynna svenskt näringsliv.

– Det klimatpolitiska ramverket ger den långsiktighet och förutsägbarhet som näringslivet behöver för att driva utvecklingen av klimatsmart och fossilfri teknik. Ramverket bidrar till att stärka svenska företags konkurrenskraft, säger Nina Ekelund, generalsekreterare på Hagainitiativet.

Även regeringens klimatminister Isabella Lövin (MP) är nöjd.

– Dagens beslut visar att Sverige ska fortsätta vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar. Klimatlagen är den viktigaste reformen som vår generations politiker genomför för våra barn och barnbarn, säger hon.

Fakta:

Det klimatpolitiska ramverket bygger på Miljömålsberedningens överenskommelse som presenterades i två delbetänkanden under 2016.

Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.