Sverige halkar efter

Hållbarhetsredovisningen ökar globalt men Sverige som tidigare varit internationell förebild har nu blivit omsprunget. Det visar en ny studie.

I en internationell studie från KPMG baserad på 3 400 bolag i 34 länder hamnar Sverige på plats 13. Bland de svenska bolagen hållbarhetsredovisade 72 procent, vilket gav en placering just ovan Nigeria och Ungern. Förra året hamnade Sverige på plats sju. I topp hamnande Storbritannien följt av Japan och Sydafrika.

Antalet bolag som hållbarhetsredovisar ökar över hela världen, men kvaliteten sviktar. Enligt Åse Bäckström, ansvarig för hållbarhetsfrågor på KPMG, är kvaliteten på svenska rapporter hög medan företag internationellt kan ha problem med kvaliteten.

– Mer än 30 procent av de största bolagen tvingas justera felaktigt rapporterade uppgifter. Det är lång väg kvar till dess att hållbarhetsinformationen håller samma höga kvalitet som den finansiella informationen, säger Åse Bäckström.

De senaste tre åren har ökningen i Norden var särskilt stor. I Danmark ökade antalet redovisande företag från 24 till 91 procent och i Finland från 44 till 85 procent. Företagen anger att den viktigaste drivkraften för att hållbarhetsredovisa är att stärka varumärket. Många av de större bolagen anser också att hållbarhetsarbetet ökar aktieägarvärdet och underlättar att ta in nytt kapital.

Undersökningen omfattar även de 250 största bolagen i världen. Bland dem hållbarhetsredovisar 95 procent. 2008 låg siffran på 83 procent och 1999 på 35 procent. Av de fem procent som inte redovisar är två tredjedelar amerikanska.

– För tio år sedan miljöredovisade bara företag med uppenbar miljöpåverkan. I dag är hållbarhetsredovisningen snarare en förutsättning för internationella affärer, säger Åse Bäckström.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste