Sverige ger 500 miljoner till skogsprojekt

Under en FN-initierad konferens om avskogning i Oslo nyligen beslutades att totalt 30 miljarder kronor ska gå till riktade åtgärder. Sverige bidrar med 500 miljoner kronor från biståndsbudgeten.

Sverige ger 500 miljoner till skogsprojekt

Totalt 30 miljarder kronor ska gå till att motverka avskogning inom ramen för FNs skogsprogram Redd+ mellan år 2010 och 2012. Det beslutades under Oslo Forest Climate Conference nyligen, där Sverige var ett av de 50 länder som deltog. Därmed uppfylls en del av det löfte om snabbstartsfinansiering som i Köpenhamnsackordet utlovas till utvecklingsländerna för klimatanpassning.

Sverige kommer att stå för en halv miljard kronor, varav 100 miljoner kronor är multilateralt bistånd och ska gå till den globala miljöfaciliteten GEF:s program för hållbart skogsbruk medan de resterande 400 miljoner kronorna går till bilateralt stöd.

– Partnerskapet är ett viktigt komplement till de pågående klimatförhandlingarna och ett bra exempel på konkreta insatser för att minska utsläppen av växthusgaser, säger statssekreterare Åsa-Britt Karlsson som deltog vid mötet i Oslo.

Pengarna från Sverige är inte ”nya pengar” utan kommer från biståndsbudgeten. Men departementssekreterare Turid Tersmeden tycker inte att det blir rättvisande att säga att man endast omprioriterat biståndet, det vill säga flyttat biståndsmedel från ett område till ett annat. Hon hänvisar till att regeringen satsat extra mycket på klimatet då man 2008 öronmärkte fyra miljarder till klimatbistånd.

Värdlandet för konferensen, Norge, slöt å sin sida ett bilateralt avtal med Indonesien om att förse landet med en miljard dollar, motsvarande ungefär 7,8 miljarder svenska kronor. Stödet kommer att gå till skogsåtgärder under flera år framöver.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.