Sverige ger 2 miljarder till Globala miljöfonden

Klimat Sverige gör utfästelser på drygt 2 miljarder kronor för att fylla på resurser i den Globala miljöfonden. Detta innebär en ökning av Sveriges bidrag till fonden med drygt 50 procent för perioden 2018-2022.

Sverige ger 2 miljarder till Globala miljöfonden
Nasa

Sverige har stått värd för det sista och avgörande förhandlingsmötet om ökade medel till den globala miljöfonden, GEF (Global Environment Facility). 29 givarländer gjorde utfästelser om bidrag motsvarande en förstärkning av fonden med sammanlagt 34 miljarder kronor.

Pengarna ska främst gå till att finansiera det mest ambitiösa arbetsprogrammet i fondens historia. Överenskommelsen speglar givarnas starka stöd för den globala miljöfonden och innebär att cirka 140 utvecklingsländer får ökade resurser för att uppnå globala miljömål.

Läs mer: EU: Ja till förbud mot farliga ämnen i textilier

De nya resurserna väntas leda till dubbelt så stora utsläppsminskningar, att närmare 50 procent mer mark och vattennära miljöer förvaltas bättre, att mer än 100 000 ton av långlivade organiska föroreningar, kvicksilver och andra farliga kemikalier fasas ut och att nästan 4 miljoner ton av världens överutnyttjade fiskebestånd rör sig mot mer hållbara nivåer.

– Det är särskilt glädjande att miljöfonden nu har resurser att stärka arbetet för levande hav och bekämpning av marin nedskräpning och plaster. Dessutom kommer fonden ha ett ökat fokus på innovativa finansieringsmodeller. Därmed hoppas vi se en hävstångseffekt som kan ge större utdelning per svensk biståndskrona, säger Isabella Lövin.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.