Sverige frias i historisk klimatdom – Schweiz fälls

Juridik Europadomstolen har för första gången tagit ställning till om klimatpolitik kan kränka någons mänskliga rättigheter – och meddelat tre historiska domar.

Sverige frias i historisk klimatdom – Schweiz fälls
Foto: CherryX.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg har för första gången avgjort tre mål angående klimatförändringar och om staters klimatpolitik strider mot Europakonventionen. Domstolen godkände en grupptalan från Schweiz men avslog två andra mål, inklusive ett där Sverige var involverat.

Det schweiziska målet som resulterade i en fällande dom går under namnet ”Klimaseniorinnen”. Målet drivs av över 2000 kvinnor i pensionsåldern.

I sin dom konstaterar Europadomstolen att Schweiz har brustit i att uppfylla sina åtaganden enligt Europakonventionen. Detta beror på bristen på tillräckliga regelverk för utsläppsminskningar samt att de inte har lyckats uppfylla sina tidigare fastställda klimatmål.

Avgörande för Aurora

I ett av fallen som får avslag har en tidigare borgmästare i Frankrike vänt sig till domstolen och anklagat regeringen för att inte ha tillräckliga klimatpolitiska åtgärder, vilket har satt hans kustnära stad och bostad i fara. Här ansåg dock domstolen att borgmästaren, som hade flyttat från området, inte längre kunde klassas som ett offer.

Det mest omtalade rättsfallet gäller sex unga portugisiska medborgare som har stämt Portugal samt ett trettiotal andra europeiska länder, däribland Sverige, för deras bristande klimatinsatser. Även detta fall har avvisats av domstolen med hänvisning till att ungdomarna inte gjort vad de kunnat för att driva frågan rättsligt på hemmaplan.

Den svenska ungdomsledda klimatorganisationen Aurora som har stämt den svenska staten, har tidigare uttryckt att utfallet av dessa tre domar har en betydande påverkan på deras egen rättsliga process.

Till SVT:s Uppdrag granskning sa Ida Edling, talesperson för Aurora, så här:

”Om de dömer att stater har skyldighet att vidta tillräckliga klimatåtgärder, då får det jättestor inverkan på om vi kan vinna eller inte.”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.