Sverige får plats i klimatfond

Sverige tar en av 40 platser i den kommitté som förbereder den gröna klimatfond som år 2020 ska kanalisera 600 miljarder kronor årligen till klimatåtgärder världen över.

Det var vid FN:s klimatmöte i Cancún i december 2010 som man tog beslut om fonden. Hittills är den världssamfundets största satsning någonsin i klimatarbetet.

För att påbörja arbetet med fonden skapar man nu en övergångskommitté, Transitional Committee-TC, som ska föreslå regler, arbetssätt och styrelseformer för klimatfonden. De ska rapportera sitt arbete till nästa klimattoppmöte i Durban, Sydafrika, i slutet av 2011.

-– Den gröna klimatfonden kommer att vara central i kampen för att rädda klimatet. Det är mycket glädjande att Sverige anförtros en av 15 i-landsplatser i fonden, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

TC har 40 medlemmar varav 25 från utvecklingsländer och 15 från i-länder. EU har 8 medlemmar i TC. Från Sverige deltar Jan Cedergren, som tidigare varit ordförande i styrelsen för Adaptation Fund, en klimatfond under FN och Kyoto-protokollet som finansierar anpassningsprojekt i u-länder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.