Sverige får kritik av EU

EU-kommissionen ger Sverige kritik för införandet av vattendirektivet och har nu bett om ett tydligare åtgärdsprogram.

EU-kommissionen har granskat tio länders rapportering av vattendirektivet och oron för Sverige gäller särskilt bristfällig miljöövervakning, vilket kan leda till dåliga kunskaper om miljötillståndet i svenska vatten samt hur man hanterat fysiska störningar i vatten och att Sverige inte har kraftiga åtgärdsprogram. Miljödepartementet skickade frågorna vidare till flera miljömyndigheter och nu har Havs- och vattenmyndigheten gett sin syn på saken.

– Det finns brister i hur vi som land genomför direktivet, vi borde bland annat kommit längre med övervakningen. Men en hel del förbättringar pågår för att övervaka och klassificera tillståndet i vattnet, att utvärdera vattenkraftsanläggningar och att skapa bättre underlag för att peka ut åtgärder i vatten, säger Lennart Sorby, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Enligt honom är Sveriges övervakning mer omfattande än vad som rapporteras till EU.

Målet med vattendirektivet är att EU-länderna ska uppnå god vattenstatus 2015 baserat på tillståndet för ekologi och nivåer för ett 40-tal kemiska ämnen. Senast den 11 november ska miljödepartementet svarar EU-kommissionen. I december 2012 ska arbetet med vattendirektivet återrapporteras från kommissionen till parlamentet och rådet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.