Sverige får backning om luftkvalitet

Sverige får kritik av Europeiska kommissionen för att bryta mot miljökvalitetsnormer för luft. Kommissionen anser att Sverige inte lever upp till de gränsvärden för partiklar som är uppsatta i luftkvalitetsdirektivet.

Sverige får backning om luftkvalitet

Den dåliga luften som kommissionen nu kritiserar Sverige för orsakas av partiklar från trafiken, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. Partiklar rivs upp från vägbanan, exempelvis vid användning av dubbdäck och släpps ut vid förbränningen av diesel och bensin.

EU-kommissionen kräver nu att Sverige gör något för att komma tillrätta med de överskridna gränsvärdena, annars kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen och inleda en rättsprocess mot Sverige. Men den svenska regeringen menar i sitt svar att Sverige inom kort kommer att klara sina åtaganden. Svenska Naturskyddsföreningen tycker dock inte att detta är tillräckligt.

– De svenska åtgärderna för att komma tillrätta med den dåliga luftkvaliteten är i sig otillräckliga och kommenterar Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.