Sverige får backning av EU-kommissionen

EU-kommissionen ger Sverige bakläxa när det gäller de svenska utsläppskraven för nästa handelsperiod med koldioxidutsläpp. Kvoten måste minskas med 9,5 procent.

Sverige får inte släppa ut alla de 25,2 miljoner ton koldioxid per år man begärt för EUs nästa handelsperiod med utsläppsrätter mellan 2008-2012.

För Sveriges del kräver Kommissionen en neddragning med sammanlagt 2,4 miljoner utsläppsrätter per år, vilket motsvarar 9,5 % av den mängd som Sverige föreslagit i sin fördelningsplan. Vidare kräver Kommissionen att gränsen för företag inom handelssystemet att använda utsläppscertifikat från CDM och JI i handelssystemet sänks från 20 % till 10 % (Det innebär att svenska industrier får räkna in utsläppsreduceringar från klimatprojekt där de medverkar, exempelvis i andra länder) Utöver detta behöver Sverige komplettera sin fördelningsplan med en lista över tilldelning av utsläppsrätter för varje enskild anläggning.

Elva länder klara

Kommissionen har fattat beslut när det gäller 11 länder, alla utom Storbritannien har fått krav på neddragningar. Totalt kräver kommissionen en neddragning i dessa länder med motsvarande 64 miljoner ton CO2 per år, eller 7 % av den av medlemsstaterna föreslagna tilldelningen.

– Jag delar Kommissionens syn att tilldelningen totalt sett inom EU bör vara restriktiv. Kommissionens beslut, och framförallt argumenten, måste nu analyseras innan regeringen går vidare och vidtar åtgärder, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Av de 25,2 miljoner ton koldioxid per år som Sverige begärt hade man tänkt att 3 miljoner ton skulle placeras i en särskild reserv för nya anläggningar som väntas komma i drift under tidsperioden. Under förra handelsperioden fick Sverige 22,9 ton tilldelat, hittills har svensk industri släppt ut mindre än så.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.