Sverige fälls för dålig luftkvalitet

Den omtalat dåliga luften på Hornsgatan har länge kritiserats. Nu har EU-domstolen fällt Sverige för att ha överskridit gränserna i luftkvalitetsdirektivet.

Sverige fälls för dålig luftkvalitet

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson välkomnar domen som bland annat gäller områden i Stockholm och Göteborg.

– EU-domstolens dom innebär att pressen nu ökar på regeringen när det gäller de höga halterna av partiklar och kväveoxider i städerna. Det handlar faktiskt om luftföroreningar som gör människor sjuka och som leder till tusentals fall av förtida död i Sverige. Domen gör det svårt för regeringen att fortsätta passa i frågan.

”Glädjekalkyler”

Det var i mars förra året som regeringen fick kritik av EU-kommissionen som ansåg att Sverige bröt mot gränsvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv från 2008. Då krävde kommissionen att regeringen skulle göra något men regeringen hänvisade till att man snart skulle uppnå rätt värden. Naturskyddsföreningen kallar regeringens uträkningar för glädjekalkyler och har bistått kommissionen i att driva processen vidare i EU-domstolen.

– Precis som när det gäller licensjakten på varg försöker regeringen förklara bort varför Sverige bryter mot EU:s lagstiftning, istället för att ta tag i problemen. Om vi blir tvungna kommer vi att dra Sverige inför domstolen gång efter gång för att få bukt med miljöförstöringen i Sverige, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen.

Miljöorganisationen har även JO-anmält länsstyrelsen då man anser att den hälsofarliga luften på Hornsgatan inte hanterats.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.