Sverige dåligt rustat för hantering av gamla solceller och vindturbinblad

Cirkularitet Mängden uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad väntas mångdubblas inom de kommande decennierna. Men Sverige är dåligt rustat för att produkterna ska kunna cirkulera så långt som möjligt. Det slår Riksrevisionen fast i en ny granskningsrapport.

Sverige dåligt rustat för hantering av gamla solceller och vindturbinblad
Riksrevisionen har granskat Sveriges hantering av gamla solceller och vindturbinblad. Foto: Adobe Stock.

Antalet anläggningar som producerar vindkraft och solenergi ökar i snabb takt. Det innebär att mängden solcellspaneler och vindturbinblad som behöver bytas ut kommer att öka kraftigt. Men enligt en ny granskningsrapport av Riksrevisionen är Sverige dåligt rustat inför den stora mängden uttjänta produkter från sol – och vindkraftsanläggningar som väntas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten har undersökt hur regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten ser till att de gamla produkterna hanteras enligt avfallshierarkin, vilket innebär att återanvändning och materialåtervinning ska främjas i första hand.

– Statens styrmedel är inte tillräckliga för att se till att de växande mängderna uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad kommer att hanteras effektivt, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Bristande producentansvar

Enligt granskningen är det idag inte känt hur vindturbinblad som monteras ner hanteras. Däremot konstaterar revisionen att förbränning och deponering är de huvudsakliga behandlingsmetoderna. När det gäller solcellspaneler är det största problemet att producentansvaret för elutrustning inte säkerställer att gamla solcellspaneler samlas in för behandling.

– Med tanke på att mängden uttjänta paneler väntas öka från drygt 10 ton idag till mer än 20 000 ton per år efter 2050 behöver regeringen och Naturvårdsverket se till att producentansvaret fungerar, säger Fredrik Engström, projektledare för granskningen i en kommentar.

För att komma till rätta med problemet, och säkerställa att produkterna cirkulerar så långt som möjligt, ger revisionen en rad rekommendationer till regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Regeringen rekommenderas att tydliggöra vilka solcellspaneler som omfattas av producentansvaret, Naturvårdsverket att regelbundet följa upp hur nedmonterade vindturbinblad ska hanteras och Energimyndigheten att utveckla energistatistiken.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.