Sverige dåligt på att granska hållbarhetsredovisningar

Sverige är sämst på tredjepartsgranskning av hållbarhetsredovisningar. Bara åtta procent var granskade och bestyrkta, enligt ny rapport.

European Sustainability Reporting Association, Esra, är ett nybildat organ för utveckling av icke-finansiell hållbarhetsredovisning i Europa. Syftet med Esra är att förbättra kvaliteten på hållbarhetsredovisningen i Europa. Esra har tagit fram länderrapporter som beskriver utvecklingen av redovisningen. Första året deltar Storbritannien, Frankrike, Portugal, Schweiz, Belgien, Ryssland, Österrike, Danmark, Finland, Irland, Italien, Nederländerna och Sverige. Fler länder bjuds in kommande år.

Sverige visade sig vara sämst på tredjepartsgranskade redovisningar. Bara 8 procent av hållbarhetsredovisningarna i Sverige var granskade och bestyrkta. I Italien däremot var 41 procent bestyrkta av oberoende part.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.