Sverige bör driva internationellt klimatsamarbete

Sverige bör vara pådrivande i det internationella klimatsamarbetet inom EU och FN. Genom egna konkreta insatser bör vi främja en framtida global klimatöverenskommelse, enligt en rapport från Energimyndigheten om hur Sverige ska agera efter att Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut 2012.

Kyotoprotokollet är ett första viktigt steg för att minska utsläppen av växthusgaser. Efter första åtagandeperioden krävs mer långtgående reduktioner menar Energimyndigheten.

Mer konkret anser de att man ska använda de flexibla mekanismerna för att bredda och fördjupa det internationella klimatsamarbetet. Man vill också att Sverige ska stärka och stödja utvecklingen av den internationella växthusmarknaden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.