Sverige bedöms nå energimålet

Sverige bedöms nå sitt mål för förnybar energi, det visar Energimyndighetens prognoser.

På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten genomfört prognoser för att se om Sverige klarar sitt mål för förnybar energi. Enligt dem förväntas andelen energi från förnybara källor uppgå till 50,2 procent år 2020. Det bindande nationella målet uppgår till 49 procent.

I rapporten slås det också fast att det finns stora möjligheter att öka den förnybara energianvändningen ytterligare. Detta kan till exempel ske genom att andra länder tillåts investera i Sverige och exportera det förnybara värdet via så kallade gemensamma projekt. Här lyfts havsbaserad vindkraft fram som ett exempel på en energikälla som skulle fungera.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.