Svenskt Näringsliv om CSDDD: Också små företag påverkas

CSDDD EU-länderna har nu godkänt den omdiskuterade lagen om företagsansvar, CSDDD. Svenskt Näringsliv, som hittills inte gjort några skarpa uttalanden om direktivet, ger nu sin kommentar.
– Även om direktivet formellt endast omfattar större företag kommer i praktiken motsvarande krav ställas på även små och medelstora företag, säger Jonas Berggren, internationell analyschef på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv om CSDDD: Också små företag påverkas
Nu ger Svenskt Näringsliv sin kommentar om CSDDD. Foto: Adobe Stock/Pressbild.

Efter att ha blivit uppskjutet flera gånger antog EU-länderna på fredagen slutligen EU:s Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD. Lagen beskrivs som historisk då den för första gången kräver att företag tar ansvar över vad som händer i deras leverantörsled när det kommer till miljörelaterade frågor och mänskliga rättigheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Efter fredagens godkännande drog organisationer som Världsnaturfonden WWF, Fairtrade och Swedwatch en lättnadens suck. Samtliga menar att lagen är nödvändig för att komma åt kränkningar mot mänskliga rättigheter och miljöförstörelse. Samtidigt uttryckte de besvikelse över att lagen blivit urvattnad i förhållande till det ursprungliga förslaget.

– Det är olyckligt att det blev så urvattnat, men det är bättre än ingenting alls, sade Ulrika Urey, generalsekreterare på Fairtrade till Miljö & Utveckling strax efter att direktivet fått tummen upp.

Nya förslaget mindre ambitiöst

EU-ländernas ja innebär inte att lagen är klar, utan den går nu vidare i EU-processen där nästa steg är ett godkännande av EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor, JURI.

I det nya förslaget omfattas endast företag med 1 000 anställda, jämfört med 500 anställda i det ursprungliga förslaget. Datum för när direktivet ska börja gälla skjuts också på framtiden. Det främsta argumentet för att inte dra direktivet för långt, är att det riskerar att bli för administrativt tungt för många företag och därmed bli kontraproduktivt.

Så ställer sig Svenskt Näringsliv

Jämfört med miljörörelsen har Svenskt Näringsliv varit förhållandevis tysta i diskussionerna som har blossat upp kring CSDDD. Men nu väljer Jonas Berggren, internationell analyschef på Svenskt Näringsliv, att ge sin kommentar.

– Svenskt Näringsliv anser att det är för tidigt att uttala sig mera i detalj om konsekvenserna av direktivet och det kan ju också bli förändringar under den slutliga godkännandeprocessen. Vi har dock under hela lagstiftningsarbetet sett det som angeläget att det ska bli ett regelverk som uppfyller såväl syftet att driva på social och miljömässig hållbarhet, är hanterbart för företagen och tillämpas på samma sätt inom hela EU, säger han.

Vidare säger han att Svenskt Näringsliv, om direktivet får ett slutgiltigt godkännande, vill bidra till en ”klok och balanserad implementering av direktivet i Sverige”, samt ”verka för att reglerna hanteras så lika som möjligt inom hela EU.

Enligt beräkningar från den nederländska civilsamhällesorganisationen SOMO innebär det nya förslaget att endast 0,05 procent av unionens företag omfattas. Jonas Berggren menar däremot att långt fler företag kommer att påverkas av CSDDD om det går igenom hela lagstiftningsprocessen.

– Vi går från ett huvudsakligen frivilligt ramverk till bindande regler kopplade till skarpa sanktioner. Företagen kommer därmed få ett rättsligt ansvar inte bara för sin egen verksamhet utan också för stora delar av sin värdekedja. Även om direktivet formellt endast omfattar större företag kommer i praktiken motsvarande krav ställas på även små och medelstora företag genom deras roll som kunder och leverantörer, avslutar Jonas Berggren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.