Svenskt miljöteknikcenter inrättas i Kina

Idag, den 19 juni, invigde handelsminister Sten Tolgfors ett miljöteknikcentrum på den svenska ambassaden i Peking. Centrets syfte är att sprida och synliggöra svensk miljöteknik i Kina.

Centret, som kallas Centec – Swedish Embassy Center of Environmental Technology – är Sidafinansierat under tre år med totalt sex miljoner kronor. Centec ska bemannas med tre personer och väntas vara operativt från september i år. Fokus för verksamheten blir områden där Sverige och svenska företag har unika erfarenheter och där Kina söker lösningar.

Den svenska ambassaden i Peking listar flera lämpliga samarbetsområden:

» Hållbar stadsutveckling

» Klimatneutral teknik

» Rening av industriella utsläpp

» Energieffektivitet

» Förnyelsebar energi

» Avloppsrening

» Vattenförsörjning

» Luftmätning

» Avfallshantering

» Kemikaliehantering

» Urbana transporter

» Konsulttjänster

Centec ska bistå med arrangemang av delegationsresor i båda riktningarna, genomföra seminarier, delta i utställningar, identifiera lämpliga demonstrationsprojekt och bistå med att sy ihop finansiella lösningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.