Svenskarna sätter miljöfrågorna högst

Miljö och hållbar utveckling är ett område som EU bör prioritera för att ta sig ur den ekonomiska krisen. Det tycker svenskarna, visar den senaste Eurobarometer-undersökningen.

Eurobarometer-undersökningen fokuserar denna gång på hur den finansiella och ekonomiska krisen ska hanteras och vad EU bör prioritera. Många svenskar, 67 procent, tycker att EU är på rätt väg i kampen mot den ekonomiska krisen, men att det krävs krafttag för att ta sig ur den. Viktigast tycker svenskarna att det är att prioritera satningar på miljön och en hållbar utveckling.

För svenskarna är främjande av en ekonomi som använder mindre naturresurser och släpper ut mindre växthusgaser det absolut viktigaste initiativet. Inte mindre än 92 procent av svenskarna, jämfört med 75 procent av EU-genomsnittet, anser att detta är viktigt. Inget annat medlemsland kan uppvisa en lika hög nivå som Sverige.

När det gäller innovation vill man också inrikta forskningen på klimatförändringar samt energi- och resurseffektivitet. Det viktigaste frågorna kopplade till industrin är grön ekonomi och förenklad byråkrati.

Sociala åtgärder hamnar också högt på listan. Det handlar om initiativ som rör utanförskap och ökad sysselsättning. Svenskarna vill att EU ska satsa på ett hållbart socialt skyddssystem och på att bekämpa diskriminering samt hjälpa utsatta grupper.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.