Svenskar vill göra mer för klimatet

Svenskarnas tycker att det vore bra med extra skatter och avgifter på bensin, olja och flyg för att bromsa klimatförändringarna. Det visar Naturvårdsverkets årliga undersökning.

Svenskarnas beredskap att minska sina egna utsläpp av växthusgaser ligger kvar på en mycket hög nivå. Naturvårdsverkets årliga undersökning om allmänhetens inställning till klimatförändringen visar att hela 96 procent av svenskarna anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen.

Andelen som anser att det vore ”bra” om staten lade på extra skatter och avgifter på bensin, olja och flyg uppgår till 40 procent, en ökning från 33 procent förra året. Inkluderar man också dem som svarar ”ganska bra” blir andelen 63 procent, jämfört med 58 procent förra året.

En stor majoritet (85 procent) kan ”absolut” tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater, att köra bil mer bränslesnålt (80 procent), att sänka elförbrukningen i hemmet (77 procent) och att åka tåg i stället för flyg (74 procent), medan betydligt färre ”absolut” kan tänka sig att äta mindre kött (36 procent).

Fler resultat:

95 procent tror att Sverige redan har påverkats eller kommer att påverkas av klimatförändringen.

96 procent tycker att det är viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen.

85 procent tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen.

78 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.

Minst 50 procent kan ”absolut” tänka sig att genomföra åtgärder för att reducera utsläppen inom 13 av 14 uppräknade områden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.