Svenskar köper mest miljömärkt

Svenskarna är bäst på att köpa miljövänligt i hela EU. Det visar en ny undersökning från EU-kommissionen. Hela 42 procent av alla svenskar uppger att de har köpt en miljömärkt vara under den senaste månaden. Det är mer än dubbelt så många som i Europa som helhet, där snittet ligger på 17 procent. Sämst på att köpa miljövänligt är portugiserna och bulgarerna.

Undersökningen, en så kallad Eurobarometer, visar också att Sverige är det tredje bästa landet i Europa på att välja miljövänliga transportmedel. Nästan hälften av svenskarna har valt ett miljövänligt transportmedel den senaste månaden. Det är den åtgärd som flest svenskar anser är det bästa sättet att själva kunna påverka miljön i rätt riktning. Däremot kan bara en femtedel av alla svenskar tänka sig att byta till en mer miljövänlig bil. I vårt grannland Danmark kan en mycket större andel av befolkningen tänka sig att byta bil, även om den nya är mindre eller dyrare.

Svenskarna är de i EU som mest förknippar ordet miljö med klimathotet. 39 procent av svenskarna tänker på klimatförändringar när de hör ordet miljö. Det är 20 procentenheter mer än snittet i EU. Å andra sidan förknippar vi i väldigt liten utsträckning ordet miljö med föroreningar i städer, vilket är det vanligaste svaret i EU.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.