nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Svenska vattendrag innehåller läkemedelsrester

Höga halter av det antiinflammatoriska ämnet diklofenak rinner ut från avloppsreningsverken. Det visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

  • Annons 1

Studien har undersökt 101 läkemedel och dess halter i avloppsreningsverk, ytvatten, dricksvatten och vildfångad fisk och fokuserade på utsläpp från tätbefolkade områden. Ett flertal ämnen, bland annat diklofenak, rinner nästintill opåverkade ut från reningsveken. Sju prover med tio abborrar i varje prov analyserades och 23 av 101 analyserade läkemedel hittades i dessa prover.

– Vi känner till problemet med diklofenak. Studien visar dessutom att det finns fler ämnen än diklofenak som vi bör bevaka och undersöka närmare. Detta är ju vildfångad fisk och proverna visar att det finns läkemedel som är svåra att bryta ner, som klarar sig igenom reningsverken och att de tas upp av fiskarna. I och med att vi hittade så många ämnen i fiskproverna så är detta något vi bör titta vidare på, säger Jerker Fick, Umeå universitet.

Tydligare ansvar

Studien visar att 92 av de 101 läkemedlen kunde spåras i inkommande avloppsvatten och att 85 upptäcktes i utgående, behandlat avloppsvatten. Nu efterlyser Naturvårdsverket bättre miljöanpassning av läkemedel.

– Det kräver att producenterna tar sitt ansvar. Dessutom påverkar allmänhetens beteende. Alla bör lämna in kvarvarande läkemedel till apoteken och inte slänga dem i toaletten. Vidare behöver avloppsreningsverken bli bättre på att bryta ner svårnedbrytbara ämnen, så att de inte belastar hälsa och miljö via direktutsläpp eller via slammet från avloppsreningen, säger Jan Christiansson, Naturvårdsverket.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.