Svenska vattendrag innehåller läkemedelsrester

Höga halter av det antiinflammatoriska ämnet diklofenak rinner ut från avloppsreningsverken. Det visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Studien har undersökt 101 läkemedel och dess halter i avloppsreningsverk, ytvatten, dricksvatten och vildfångad fisk och fokuserade på utsläpp från tätbefolkade områden. Ett flertal ämnen, bland annat diklofenak, rinner nästintill opåverkade ut från reningsveken. Sju prover med tio abborrar i varje prov analyserades och 23 av 101 analyserade läkemedel hittades i dessa prover.

– Vi känner till problemet med diklofenak. Studien visar dessutom att det finns fler ämnen än diklofenak som vi bör bevaka och undersöka närmare. Detta är ju vildfångad fisk och proverna visar att det finns läkemedel som är svåra att bryta ner, som klarar sig igenom reningsverken och att de tas upp av fiskarna. I och med att vi hittade så många ämnen i fiskproverna så är detta något vi bör titta vidare på, säger Jerker Fick, Umeå universitet.

Tydligare ansvar

Studien visar att 92 av de 101 läkemedlen kunde spåras i inkommande avloppsvatten och att 85 upptäcktes i utgående, behandlat avloppsvatten. Nu efterlyser Naturvårdsverket bättre miljöanpassning av läkemedel.

– Det kräver att producenterna tar sitt ansvar. Dessutom påverkar allmänhetens beteende. Alla bör lämna in kvarvarande läkemedel till apoteken och inte slänga dem i toaletten. Vidare behöver avloppsreningsverken bli bättre på att bryta ner svårnedbrytbara ämnen, så att de inte belastar hälsa och miljö via direktutsläpp eller via slammet från avloppsreningen, säger Jan Christiansson, Naturvårdsverket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.