Svenska utsläpp minskar kraftigt

Det svenska utsläppen av växthusgaser minskar kraftigt. Under 2009 minskade utsläppen med drygt 3,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är den största minskningen som skett under ett enskilt år.

Svenska utsläpp minskar kraftigt

Sedan 1990 har Sveriges totala utsläpp minskat med 17 procent enligt Naturvårdsverkets statistik för svenska utsläpp under 2009. Myndighetens rapportering visar att fortsatta minskningar sker från bostäder och lokaler, industrin och avfallssektorn. Lågkonjunkturen har kraftigt påverkat industrins utsläpp.

Från att ha ökat sedan mitten av 1990-talet skedde ett trendbrott för minskade utsläpp från transporter för några år sedan. Nu fortsätter utsläppen från transporter att minska, men utgör fortfarande en dryg tredjedel av utsläppen.

– Utsläppen från transporterna behöver minska. Vi har inlett en omställning mot energisnålare bilar och bilar med miljöbränslen. Den omställningen behöver påskyndas mot en fossiloberoende fordonspark, säger miljöminister Andreas Carlgren som kommentar till rapporten.

De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige uppgick år 2009 till 59,8 miljoner ton.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.