”Svenska storbolag underskattar sin miljöpåverkan”

Biologisk mångfald 40 av Sveriges största bolag uppger att förlusten av biologisk mångfald i någon grad hotar deras verksamhet. Trots det har bara en tredjedel satt konkreta mål för att minska sin påverkan på biologisk mångfald, det visar en ny rapport.

”Svenska storbolag underskattar sin miljöpåverkan”
Foto: Adobe Stock.

Hela 60 procent av svenska storbolag anser att de har låg eller ingen påverkan på den biologiska mångfalden i Sverige – och endast 20 procent bedömer sin påverkan som stor. Det visar en ny undersökning från WWF.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt WWF uppskattar företagen sin miljöpåverkan som mindre än vad den egentligen är. Rapporten visar dock att företag i sektorer med direkt koppling till naturen, som skog, jordbruk och energi, i större utsträckning har insikt om sin påverkan på den biologiska mångfalden än vad företag i andra sektorer har, som industri och läkemedel.

– Det är bra att företag har frågan om biologisk mångfald på radarn, men rapporten visar tydligt att det arbete som görs är långt ifrån tillräckligt. Det är nu vi har chansen att vända den negativa trenden för naturen. Näringslivet borde jobba mer intensivt för att bidra till det, både för sina verksamheters skull såväl som för samhällets, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF, i en kommentar.

Enligt rapporten reflekterar få svenska bolag över hur de kan dra nytt av sitt arbete. Enligt WWF kan företag som satsar på att främja den biologiska mångfalden även få fördelar. Till exempel nya affärsmöjligheter, kostnadsbesparingar, innovationer och möjligheter att attrahera kapital.

Svenska bolag ligger efter

Rapporten, som är gjord av Världsnaturfonden WWF, omfattar 43 svenska storbolag och belyser hur svenska företag på olika sätt påverkar den biologiska mångfalden i och utanför Sverige.

Jämfört med Finland och Danmark, där WWF och Bain & Company nyligen har genomfört liknande studier, ligger svenska bolag något efter med att agera på sin påverkan på biologisk mångfald. Hela 45 procent av svenska bolag saknar initiativ medan motsvarande siffror för danska och finska bolag är 40 respektive 30 procent.

Fakta

Fakta om undersökningen

Undersökningen, som genomfördes av WWF och Bain & Company, bygger på en enkät som skickades ut till hundra av Sveriges största bolag, sett till omsättning, varav 43 bolag svarade på enkäten. Dessa svar, tillsammans med 13 djupintervjuer med företag, ligger till grund för rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.