Svenska storbolag dåliga på att redovisa hållbarhetsrisker

Hållbarhetsredovisning Närmare hälften av Sveriges största börsnoterade bolag saknar en heltäckande bild av deras affärsmodells underliggande hållbarhetsrisker. Detta trots att företagen investerar mycket pengar i att identifiera riskerna.

Svenska storbolag dåliga på att redovisa hållbarhetsrisker
Stock Adobe

En stor del av Sveriges största börsnoterade företag brister i kontrollen av hållbarhetsrisker kopplade till sina verksamheter. Det visar en granskning av stockholmsbörsens 100 största företag, gjord av Hallvarsson & Halvarsson.

Rapporten visar att endast 61 procent av bolagen redovisar en heltäckande bild gällande underliggande hållbarhetsrisker.

– Det blir allt viktigare för företag att ha både kunskap och rätt verktyg för att hantera hållbarhetsrisker. Dels finns det faktiska affärsvinster att göra, men det är också viktigt att vara förberedd när marknaden förändras och kraven på information och åtgärder ökar, säger Victor Månsson, Consultant Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Bör redovisa utsläpp för produkters hela livscykel

Enligt rapporten kan svenska storbolag också förbättra sin redovisning avsevärt när det gäller utsläpp från resor och produkter eller tjänster som orsakar utsläpp under hela sin livscykel. Endast 65 procent av företagen uppger att de delvis rapporterar dessa utsläpp.

Dock är rapporteringen ofta ofullständig och knappt 30 procent av redovisningarna blir externt granskade.

– Hos flera företag ligger den största klimatpåverkan gömt i de indirekta utsläppen, så kallade Scope 3-utsläpp. Även om det finns flera utmaningar i att beräkna den här typen av utsläpp så krävs det större transparens för att kunna identifiera vilka klimatåtgärder som har störst effekt, säger Georg Präauer, Consultant Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Svårt att ställa om till internationella riktlinjer

Rapporten visar att det går långsamt för företagen att integrera några av de största riktlinjerna för hållbarhetsrapportering i sin redovisning.

EU:s strategi för hållbar finansiering, EU Sustainable Finance Action Plan, tycks ha fått ett litet genomslag när det kommer till hållbarhetsrapporteringen, framför allt hos de traditionella industriföretagen. Endast 5 procent av de granskade företagen hänvisar till strategin i sin redovisning.

Samma siffra gäller för organisationen Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD:s, frivilliga riktlinjer kring klimatrapportering. Dessa riktlinjer omnämns i 14 av de 100 granskade företagens redovisningar, men endast 5 av företagen uppger att deras klimatrapport följer dem. Merparten av dessa är banker.

– Det är fascinerande att se hur snabbt bankerna, som för bara några år sedan uppfattades ha ett underutvecklat hållbarhetsarbete, ställer om för att bidra både till Parisavtalet och till det svenska klimatmålet om att 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, säger Åse Bäckström, Executive Director, chef för Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Läs mer: Så fixade Lund klimateffektivt miljonprogram med låg hyra

Fakta

Vad är hållbarhetsrisker?

Hållbarhetsrisker kan bland annat vara globala hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, konflikter som påverkar verksamheter genom exempelvis leverantörsled, brist på naturresurser och kränkningar av mänskliga rättigheter. Att redovisa hållbarhetsrisker och hur dessa hanteras, är för många bolag ett krav enligt årsredovisningslagen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.