Svenska städer toppar miljöranking

Stockholm och Malmö är Europas andra och tredje mest miljövänliga storstäder, visar en internationell miljöstudie. I topp ligger Köpenhamn.

Svenska städer toppar miljöranking

European Green City Index är genomförd av Economist Intelligence Unit på uppdrag av Siemens. Studien kartlägger hur miljön påverkas i 31 europeiska storstäder och presenteras i form av ett miljöindex. Städerna har utvärderats utifrån åtta kategorier: koldioxidutsläpp, energi, byggnader, transporter, luftkvalitet, miljöstyrning, vatten samt avfall och användning av mark.

– Malmö får en mycket bra placering i miljöindexet. Samtidigt är det intressant att få veta på vilka områden vi behöver förbättra oss, säger Anders Rubin, kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

European Green City Index initierades av Siemens och lanserades för första gången 2009. Varje stad har kartlagts med hjälp av 30 indikatorer.

– Den ökade urbaniseringen innebär stora miljömässiga utmaningar. Med studien om hållbara städer vill Siemens öka kännedomen om miljöutmaningarna och skapa en dialog med beslutsfattare i städer, säger Ulf Troedsson, koncernchef för Siemens i Sverige.

Fakta

Städerna som toppar listan:

1 Köpenhamn

2 Stockholm

3 Malmö

4 Oslo

5 Wien

6 Amsterdam

7 Zürich

8 Helsingfors

9 Berlin

10 Bryssel

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.