Svenska skor i blåsväder

Stora svenska skoleverantörer har ingen kontroll över hur deras skor produceras. Nu visar en granskning från Swedwatch att situationen är ohållbar.

I klädindustrin har frågor som miljö och etik pågått ett tag, men skoindustrin har hamnat på efterkälken. De största skoföretagen i Sverige har väldigt dålig kontroll över hur deras skor produceras, visar en rapport från Swedwatch och Naturskyddsföreningen. Detta trots att produktionen av läderskor som säljs i Sverige leder till stora miljöproblem i utvecklingsländer genom förorenade vattendrag, förorenade jordar som ger minskade skördar och utarmad biologisk mångfald.

Ecco bäst

Företagen som befinner sig i blåsväder är ANWR, Ecco, Eurosko, Nilson Group, Scorett samt Vagabond. Ecco är det enda företag som kontrollerar om miljökraven efterföljs genom hela produktionsledet. Resten av företagen har bara kontakt med slutleverantören där skorna sätts ihop. Miljökraven består av en uppmaning att följa lagstiftningen i landet, samt vissa kemikalierestriktioner om vad skorna får innehålla. Endast Vagabond och Ecco har listor över ämnen som inte får användas i produktionen. Ecco är det enda företaget som även har krav på energieffektivitet, återvinning och att leverantörerna ska arbeta för att minska sina utsläpp.

Fabriken som garvade Nilsons skor i Pakistan saknade vattenrening och skyddsutrustning och fabriksledningen kände inte till något om några miljökrav från köparen. I Indien där flera svenska märken producerar sina skor fanns liknande miljöproblem. Nilsson beklagar situationen och meddelar att de har ett viktigt arbete att ta i tu med.

/p>
Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.