Svenska skogsmodellen får kritik

Biologiskt värdefulla skogar med hotade arter huggs systematiskt ned. Det visar en rapport från Naturskyddsföreningen som kritiserar den svenska skogsbruksmodellen.

Föreningen menar att den svenska modellen marknadsförs internationellt som det hållbara alternativet. Men rapporten Under the Cover of the Swedish Forestry Model visar att modellen i praktiken har lett till stor utarmning av skogens ekosystem eftersom den tillåter att artrika och biologiskt värdefulla naturskogar omvandlas till homogena och likåldriga trädplantage.

– Sverige ser idag ut att misslyckas med att uppnå miljömålet Levande skogar. Det internationella avtalet om skydd av 17 procent av ekologiskt representativa och väl sammanhållna ekosystem är redan idag mycket svårt att uppnå när det gäller produktiv skogsmark, säger Karin Åström, vice ordförande, Naturskyddsföreningen och menar att skogsvårdslagen tillåter både avverkning av fjällnära urskogsområden och av biologiskt viktiga nyckelbiotoper vilket leder till en fragmentering av värdefulla skogar.

Naturskyddsföreningen lämnade i somras skogscertifieringen Svenska FSC efter att flera skogsbolag brutit mot standarden och inte har behövt ta till några åtgärder.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.