Svenska kyrkan vill avverka i område med värdefull urskog: ”En svår balansgång”

Biologisk mångfald Svenska kyrkan planerar att avverka i ett område som innehåller gammal tallnaturskog med höga naturvärden. Det skapar kraftiga protester från miljörörelsen som menar att kyrkan borde gå i spetsen för att värna ”skapelsens sista skogar”. Nu kommer kyrkans svar.

Svenska kyrkan vill avverka i område med värdefull urskog: ”En svår balansgång”
Foto: Per Pixel.

Skogsområdet som Svenska kyrkan vill avverka ligger vid Fagerhult, fem mil norr om Uddevalla i Bohuslän.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I våras genomförde Naturskyddsföreningen och Tanums kommun en skogsinventering av området. Då upptäcktes unik naturskog, med urgamla kontinuitetsskogar och flera rödlistade svampar, som apelsinticka, nordtagging kilporing. Även fridlysta fåglar, som talltita och tjäder hittades.

– Här finns urgamla kontinuitetsskogar med hundratals och troligen tusentals år av skoglig kontinuitet. Att de finns kvar, och dessutom i Bohuslän, är helt unikt och var oväntat, säger Steve Daurer, ekolog och skogsinventerare i en kommentar.

Nätverk kritiserar kyrkans avverkningsplan

Trots områdets höga naturvärden saknar det reservatskydd och nu planerar Göteborgs stift, som äger området, att gallra och avverka på platsen – något som möts av hårt motstånd från Bohusläns skogsnätverk.

I somras anordnade nätverket en pilgrimsvandring i protest mot avverkningsplanerna. Ett 15-tal personer deltog i vandringen. Nätverket har också skapat en film om varför de anser att området, som de kallar Sjutjärnarna, ska bevaras.

Kyrkan svarar på kritiken

Fredrik Tengberg, chef för Prästlönetillgångarna på Göteborgs stift, instämmer i att de avverkningsanmälda områdena innehåller höga naturvärden och säger att planen är att lämna delar av områdena orörda. 

 – De innehåller höga värden som inte ska påverkas av skogsbruk eller att vi tar ut virke. Sedan finns det andra delar av områdena där man kan göra visst virkesuttag, men också göra insatser för att höja och tillskapa naturvärden. Bland annat genom att skapa kantzooner och spara död ved, säger han. 

 Avverkningsanmälan gjordes redan 2019 och har godkänts av Skogsstyrelsen. Men till följd av skogsvårdsinventeringen i våras inväntar väntar nu ett nytt beslut innan kyrkan bestämmer något kring områdets framtid. Fredrik Tengberg säger att man också fört dialog med nätverket och berättat om sina planer. 

 – Jag tycker att vi har haft en bra dialog med nätverket. Om det blir aktuellt att göra åtgärder i området kommer vi att kontakta dem för att berätta om våra planer, säger han.  

Anser att kyrkan borde gå i spetsen

Ett av argumenten från att kyrkan ska bevara skogen, som Bohusläns skogsnätverk lyfter i sin film, är att Svenska kyrkan borde gå i spetsen och värna skapelsens sista gammelskogar för kommande generationer. Även det håller Fredrik Tengberg med om. 

– Det håller jag med om och det tycker jag att vi redan har ambition att göra. Sedan är frågan vad som är bäst långsiktigt, om det är att lämna helt orört eller försöka tillskapa mer värden. Det finns fall där inväxande gran kan hota naturvärden och att det behövs viss skötsel för att kunna bevara naturvärden, säger han.  

 Samtidigt går det inte att komma ifrån att avverkning skulle innebära en negativ påverkan på naturen?   

 – Det är den svåra balansgången i de här områdena, och det är bakgrunden till varför vi fortfarande inte har gjort något. Det finns en uppsida att lämna området orört, men också en uppsida med att göra åtgärder för att stärka vissa naturvärden. Det är en svår balansgång och det är vi medvetna om, avslutar Fredrik Tengberg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.