Svenska kemikalielagar ses över

Regeringen har tillsatt en utredare som ska se över den svenska kemikalielagstiftningen i samband med att Reach, EUs kemikalieförordning, träder i kraft. Utredaren, Judith Melin, generaldirektör för Statens Kärnkraftsinspektion och tidigare departementsråd och enhetschef på Miljödepartementet, ska också syna utformningen av tillsynen och avgiftssystemet i dess helhet, inklusive bekämpningsmedel. En första redovisning ska lämnas den 31 oktober 2007.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.