Svenska it-chefer prioriterar inte energibesparingar

Pulsen Systems har frågat it-chefer i 100 av Sveriges största offentliga och privata verksamheter om deras syn på olika miljöfaktorer. 78 procent av it-avdelningarna har inte koll på sin energiåtgång eller -kostnader, visar intervjusvaren. Det ställs inga krav på energibesparande åtgärder och miljöarbetet försummas.

– Vår undersökning visar något av en paradox mellan attityd och praktik. För att it-avdelningarna ska bli bättre på energieffektivitet är det uppenbart att det också måste ha ansvar för sina energikostnader, kommenterar Ulf Ekbrant, vd på Pulsen Systems.

Ett sätt att kraftigt minska energiförbrukningen inom it-området är att virtualisera, eftersom det minskar behovet av servrar i datahallarna. Undersökningen visar att 6 av 10 it-chefer har genomfört virtualiseringsprojekt, men av dem anser endast hälften att energi- och miljöaspekter hade betydelse för varför man virtualiserar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.