Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen kan tvingas betala 20 miljoner i vite

Avfall & Återvinning Svenska förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI har missbrukat sin dominerande ställning på marknaden. Nu får de en uppsträckning av Konkurrensverket.

Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen kan tvingas betala 20 miljoner i vite
Andreas Eklund

Det hela handlar om ett avtal som FTI har sagt upp med det konkurrerande företaget TMResponsibility. Både FTI och TMR samlar in förpackningar från hushåll via de återvinningsstationer som FTI äger. Det avtal som FTI har sagt upp innebär att TMR inte längre har tillgång till återvinningsstationerna.

Missbrukar ställning

Att säga upp avtalet innebär att FTI missbrukar sin dominerande ställning på marknaden, något som är förbjudet enligt konkurrenslagen, menar Konkurrensverket. Nu måste FTI ta tillbaka uppsägningen, annars riskerar de att få betala 20 miljoner kronor i vite.

– Dominerande företag som förfogar över en nödvändig infrastruktur får inte missbruka sin marknadsmakt genom att vägra andra aktörer tillträde, kommenterar Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Vi välkomnar att Konkurrensverket äntligen fattat ett beslut i frågan även om vi i sak anser att det är felaktigt. Nu utreder vi möjligheterna för en väg framåt utifrån beslutet, säger Kent Carlsson, vd Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter