Svenska företag saknar cirkulär strategi för IT

Cirkulär ekonomi Svenska företag ligger efter när det kommer till användning av återbrukade IT-produkter, visar ny undersökning.

Svenska företag saknar cirkulär strategi för IT
Illustration: Adobe Stock

Svenska företag har ofta en svag koppling mellan strategi, IT och hållbarhetsmål. Bristen på strategiska beslut leder också till att cirkulära satsningar nedprioriteras. Det är två av slutsatser i rapporten ”Hinder och möjligheter för en cirkulär IT-arbetsplats”.

I rapporten, som är framtagen av IT-företaget Advania med hjälp av analysföretaget Radar, studerar man svenska företags attityder till cirkulär IT-utrusting. Här konstateras att omställningen till cirkulär IT går långsamt och att många svenska företag saknar en strategi för återtag och återbruk.

Rapportförfattarna konstaterar också att Sverige ligger efter i den cirkulära omställningen och menar att beteendemässiga barriärer är särskilt viktiga att hantera för att skapa förändring bland svenska företag. Man anser också att det är förvånande att så många svenska företag saknar strategier då samtidigt som det kommer direktiv både från EU och på nationell nivå som kommer att öka kraven på företagen.

– Inom IT-branschen ser vi nu tuffare regleringar, exempelvis inom EU:s nya taxonomi, som gäller för datacenter. Det är också rimligt att anta att IT- och elektronikbranschen kommer omfattas av mer strikta cirkulära regulativ framöver. Många verksamheter har inte räknat på sin del i värdekedjan, samtidigt som kunder alltmer värderar hållbarhet och ansvarsfull hantering av IT-utrustning. Om man inte kommer i gång att prioritera hållbarhetsaspekterna löper man risk att tappa relevans både för sina kunder och potentiella talanger, säger Erik Nilsson på Advania i en kommentar.

Andra slutsatser i rapporten är att en cirkulär omställning kan bromsas av att det ofta är IT-avdelningen som är kravställare vid inköp och att val då ofta avgörs av intern efterfrågan, kostnad och smidighet. Här konstateras också att IT sällan är en del av det övergripande hållbarhetsarbetet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.