Svenska företag dåliga på energibesparingar

Svenska företag är, jämfört med företag i 31 andra länder i Europa, Asien och Nordamerika dåliga på energibesparande åtgärder. De svenska företagen är näst sämst på att slå av IT- och annan energislukande utrustning när den inte används. Dessutom är det inte aktuellt för svenska företag att byta lokaliseringsort för att minska kostnader och miljöbelastning förknippade med transporter. I båda dessa fall är det bara thailändska företag som är mindre ambitiösa än de svenska. Det visar konsultföretaget Lindebergs Grant Thorntons undersökning, Grant Thornton-rapporten 2007, med 7200 medelstora företag i 32 länder, varav 400 företag i Sverige.

De svenska företagen i undersökningen har dålig kontroll på sin energiförbrukning och möjliga energibesparingar. Dessutom är de, vid en internationell jämförelse, dåliga på att göra insatser för att minska förbrukningen. Orsaken till ointresset kan delvis förklaras med att de svenska företagen inte känner av någon kostnadspress. I inget annat land i undersökningen var företagen så obekymrade över energikostnaderna som i Sverige.

Men på ett område finns de svenska företagen med i toppskiktet. En tredjedel undersöker möjligheten till alternativa energikällor eller leverantörer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.