Svensk seger i EU-domstolen – blykromater förbjudet inom EU

Kemikalier EU-domstolen ger Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommission om giftiga blykromater.

Svensk seger i EU-domstolen – blykromater förbjudet inom EU
Pixabay

Blykromater som är ett särskilt farligt ämne enligt Reach-förordningens bilaga XIV, får inte användas i EU-länder.

Sverige stämde EU-kommissionen i november 2016 för att den gett tillstånd för användning av blykromater i EU, vilket strider mot reglerna i Reach-förordningen. Blykromater är cancerframkallande och fosterskadande.

30 år sedan blykromater användes i Sverige

När det gäller så farliga ämnen får EU-kommissionen bara ge tillstånd när det är visat att det saknas alternativa ämnen som kan användas istället. I detta fall är det uppenbart att det finns alternativ eftersom blykromater är nästan helt utfasade i EU. I Sverige har blykromater inte använts på 30 år.

– Regeringen är väldigt nöjd över att tribunalen idag har gått på Sveriges linje. Blykromater är mycket giftiga och domen är därför en seger för vår hälsa och för miljön, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Kan leda till fler förbud mot farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har bidragit med underlag till regeringen genom hela rättsprocessen.

– Vi har arbetat för det här i flera år, både när det gäller detta ämne och likande beslut om andra ämnen. Förhoppningsvis banar domen väg för att kommande tillståndsbeslut tar mer hänsyn till att särskilt farliga ämnen ska fasas ut när det finns alternativ, säger Anne-Marie Vass, utredare på Kemikalieinspektionen.

Läs mer: Så fick Scandic 18 000 medarbetare med på hållbarhetståget

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.