Svensk miljömärkning i Kina

Ett Svanenmärkt pc-batteri har godkänts i Kina. Batteriet, från tillverkaren Boston-Power, har ny teknik som är anpassad att ha full prestanda under den uppskattade livslängden hos bärbara datorer. Märkningen innebär bland annat att batteriet inte innehåller tungmetaller som bly, kadmium eller kvicksilver.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.