Tuffa tider – då prioriterar hushållen pris framför hållbarhet

Hållbarhet Det tuffa ekonomiska läget gör att svenska hushåll prioriterar pris framför hållbarhet när de handlar. Det visar Svensk Handels senaste hållbarhetsundersökning. Bland företag är hållbarhet däremot en fortsatt hög prioritering.

Tuffa tider – då prioriterar hushållen pris framför hållbarhet
Foto: Svensk Handel/Adobe Stock.

För åtta år sedan startade näringslivsorganisationen Svensk Handel sin årliga hållbarhetsundersökning. För första gången visar nu siffrorna att svenska konsumenter prioriterar ner hållbarhetsaspekten till förmån för priset.

Jämfört med 2020 har andelen konsumenter som prioriterar ner hållbarhet när de handlar fallit med 16 procentenheter, från 74 till 58 procent, enligt undersökningen.

Svensk Handel spår att det svåra ekonomiska läget, med krig, inflation och höga elpriser, står bakom utvecklingen.

– Pris har alltid varit en viktig faktor för kunderna, men när vi nu ser att det är absolut högsta prioritet är det ett tydligt tecken på att hushållen blivit alltmer priskänsliga, vilket är föga förvånande givet de tuffa ekonomiska tiderna, Sofia Larsen, vd för Svensk Handel i en kommentar.

Sofia Larsen, vd för Svensk Handel.

Vidare säger hon att den stora utmaningen för handelsföretag därmed blir att erbjuda produkter som både är hållbara och prisvärda.

Företagen fortsätter prioritera hållbarhet

Men samtidigt som konsumenterna prioriterar ner hållbarhet när de handlar, visar undersökningen att företagens hållbarhetsprioriteringar står fast. Över hälften av företagen anser att deras hållbarhetsarbete befinner sig på en hög nivå och allt fler ser hållbarhetsarbetet som en kärnfråga.

Samtidigt visar siffrorna från Svensk Handel att många, framför allt små – och medelstora företag, efterfrågar mer kunskap om hur de ska accelerera sitt omställningsarbete.

– I undersökningen ser vi hur var tredje företag anser att vi som branschorganisation borde spela en större roll i arbetet med hållbarhetsfrågor. Det är givetvis ett mandat vi ska förvalta och intensifiera arbetet med att erbjuda vägledning och rådgivning inom hållbarhetsområdet, avslutar Sofia Larsen i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.