Svensk certifiering för hållbara städer tas fram

Byggbranschen Sweden Green Building Council vill utveckla ett nytt helt svenskt certifieringssystem för stadsdelar istället för att använda det brittiska systemet Breeam Communities.

Enligt en svensk utvärdering av det brittiska certifieringssystemet Breeam Communities behövs det en omfattande anpassning till svenska förhållanden för att systemet ska bli användbart.

– Sverige är en internationell förebild inom hållbar stadsutveckling, säger Bengt Wånggren, vd för Sweden Green Building Council. Om vi ska behålla den positionen behöver vi i dialog med många olika aktörer utveckla ett certifieringssystem som fungerar bättre. Min förhoppning är att vi, med den kompetens som finns i Sverige, ska skapa ett system som gör det lättare att nå hållbarhetsmål. Samtidigt ska det förstås ställas höga krav om man vill göra anspråk på att planera och bygga hållbart, säger han.

Sweden Green Building Council kommer nu kontakta samtliga 50 samarbetspartners för att diskutera förändringen och säkerställa att finansiering finns för att utveckla ett svenskt certifieringssystem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.