Svårt välja program för LCA

I takt med att livscykelanalyser blir vanligare har antalet programvaror för att utföra analyserna ökat. En färsk rapport visar att såväl priserna som funktionaliteten på programmen varierar kraftigt. Den som planerar att köpa mjukvara bör därför noga tänka igenom vad man vill ha ut av programmet innan man kontaktar en leverantör.

Livscykelanalyser, LCA, blir allt vanligare inom industrin. Vid denna typ av analys måste man hantera stora mängder data och därför används ofta en mjukvara för att underlätta och effektivisera arbetet. Programvarutillverkarna har upptäckt marknaden och det lanseras därför hela tiden nya datorprogram som kan utföra LCA. Det växande utbudet gör att det kan vara svårt för användarna att göra ett optimalt val. Bland experter pågår dessutom en diskussion om hur funktionella de enklare och/eller billigare programvarorna egentligen är.

Kartläggning

För att få ett bättre grepp om vilka program som finns och vilken prestanda de har inledde IVF, tillsammans med SIK, IVL och CPM en kartläggning av de datorprogram som i dag finns tillgängliga för att utföra livscykelanalyser.

– Tanken var från början att pröva samtliga programvaror i större skala på olika produkter, men pengarna räckte inte till det, berättar Anna Karin Jönbrink på IVF. Vi bestämde oss istället för att skicka ut en enkät till leverantörer av programmen.

Resultatet av kartläggningen baseras alltså helt och hållet på de svar som leverantörerna själva har lämnat på enkäten som skickades ut till 56 företag. Det sammanlagda antalet svar som kom var 22 stycken, vilket motsvarar 24 datorprogram.

Varierande pris

Resultatet, som presenteras i rapporten LCA Software Survey, visar att priset för en licens varierar kraftigt, alltifrån gratis upp till cirka 200 000 kronor. De billigare varianterna är oftast förenklade, men kan ändå ge ett hjälpligt resultat.

– För ett litet företag med begränsade resurser kan det vara värt att använda en förenklad version istället för att inte göra någonting alls, menar Anna Karin Jönbrink, även om det fortfarande råder delade meningar i denna fråga bland miljöexperter.

Företag som vill använda resultatet från en analys i marknadsföringen bör emellertid tänka på att det krävs en certifierad fullständig LCA för att man ska få göra det. Alla programvaror har inte den kapaciteten.

Olika innehåll

Programmen skiljer sig också från varandra när det gäller innehållet i databaserna, som i vissa fall är inkluderade i priset och i vissa fall säljs separat. Data är ibland generella och ibland specifika för någon viss bransch eller något geografiskt område.

– Köparen bör alltså tänka igenom vilka data som behövs och kontrollera att programmet innehåller eller ger möjlighet att komplettera med de data man behöver, menar Anna Karin Jönbrink.

En annan aspekt köparen bör vara uppmärksam på är vilka användare programmet är riktat till. Många leverantörer uppger att programmen i princip kan användas av alla, men det är en sanning med modifikation.

– Tittar man närmare på programmen kan man se att de är olika svåra att använda, vissa är avsedda för LCA-experter och andra för produktutvecklare, förklarar Anna Karin Jönbrink, som rekommenderar företag som funderar på att köpa en mjukvara för LCA att noga tänka igenom vilka behov man har och vem det är som ska köra programmet innan man gör ett köp.

En första jämförelse

I rapporten redovisas de exakta svaren från varje leverantör, och den kan därför användas för en första jämförelse mellan olika program för den som står i begrepp att köpa ett sådant. Men eftersom rapporten bygger på leverantörernas egna utsagor ger den ingen fullständig vägledning.

IVF har tillsammans med CPM, IVL och SIK ansökt om medel från Nutek för att kunna göra en mer omfattande studie där varje enskilt program testas i större skala på olika produkter.

Fakta/förkortningar

IVF: Industriforskning och utveckling AB

IVL: Svenska Miljöinstitutet

CPM: Kompetenscentrum i produktrelaterade miljöanalys

SIK: Institutet för Livsmedel och Bioteknik

Fakta/Att tänka på:

Innan ni köper ett datorprogram för LCA fundera igenom:

– Vilken typ av LCA ska utföras? Vill ni ha en fullständig eller en förenklad LCA?

– Vem ska utföra arbetet? Är det en LCA-expert eller en produktutvecklare?

– Vilka data behövs? Ska de spegla en viss bransch eller ett visst geografiskt område?

– Hur stor får kostnaden bli? Var uppmärksam på att det inte bara är licensen och supporten som kostar pengar. Beakta också tidsåtgången för upplärning och genomförande.

äs mer i rapporten LCA Software Survey som finns att beställa på IVFs hemsida www.ivf.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.