Svårt för näringslivet att få bidrag till miljöprojekt

Ekonomi Trots att allt fler fonder välkomnar ansökningar från näringslivet är det svårt för företag att få del av fondernas pengar.
– Ansökningar från vinstdrivande verksamheter ifrågasätts mer än de projekt som kommer från offentlig sektor, säger Charlotte Hauksson, konsult på WSP.

Svårt för näringslivet att få bidrag till miljöprojekt
Shutterstock

Under ganska många år har fonder som delar ut pengar till hållbarhetsprojekt framförallt varit öppna för offentlig sektor. Numera finns det stora möjligheter även för näringslivet att söka både nationella och europeiska medel. Men trots det är det svårt för företagen att få loss några pengar.

Många bidragsgivare är extremt försiktiga med att ge pengar till vinstdrivande verksamheter. Ansökningar från företag ifrågasätts på ett helt annat sätt än de som har en avsändare från offentlig sektor.

Charlotte Hauksson, WSP

– Jag kan bli beklämd. Man vill gärna ha ansökningar från näringslivet, men när de väl kommer in är det så svårt för företagen att få något utfall. Jag tycker att det är stelbent, säger Charlotte Hauksson, på WSP Sverige och som har arbetat med projektledning av ansökningar för extern finansiering i 20 års tid.

 

Mycket administration

I många fall är bidraget från en fondgivare en mycket liten del för att testa nya koncept och lösningar. För att det fortfarande ska vara intressant för bolagen att söka medel får det därför inte bli administrativt tung, vilket ofta är fallet idag. 

Ett företag som ska bygga en helt ny stadsdel med 400 lägenheter kanske har lyckats få loss pengar för att använda ett nytt energisystem som är tre gånger vassare än det man har tänkt använda från början. Idag är det inte osannolikt att bidraget orsakar tre gånger så stor administrativ börda för projektledaren som hela resten av bygget.

–  Jag tycker att det finns en misstänksamhet om att bolag tjänar enorma pengar på  bidragsprojekt. Även om det finns ett fåtal som kan ha gjort det så tror jag att 90 procent av de som orkar söka och administrera bidragsprojekt också är seriösa och ärliga i sin bidrags rapportering, säger Charlotte Hauksson.

Hon vill se en ny inställning till näringslivet bland de offentliga myndigheter som delar ut pengar till miljö- och klimatrelaterade projekt. Företagens innovationskraft behövs för att driva Sverige framåt.

– Tjänstemän som hanterar fondpengarna frågar ibland hur de ska göra för att få fler ansökningar från företag. Det som behövs är en enklare hantering. Då kommer man att skapa ett förtroende hos näringslivet, konstaterar Charlotte Hauksson.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.